សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ១

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មាន។ ច្បាប់នេះចែងពីភារកិច្ចដែលស្ថាប័នសាធារណៈនានាត្រូវផ្តល់ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ ដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា១៩ នៃសេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស។All Comments:
Barneyxcq
jimosa4xf2@hotmail.com
dyn1ik http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

HolaBromz
holabrom5@mail.ru
http://google0123.com/

mike11
support@genericpharmacydrug.com
uWsekO https://www.genericpharmacydrug.com

mike11
support@genericpharmacydrug.com
Z2CnHy https://www.genericpharmacydrug.com

Judi
support@genericpharmacydrug.com
vxB1FV https://www.genericpharmacydrug.com

Marcelino
ricky3d@lycos.com
I need to charge up my phone https://www.drugonsale.com viagra The crackdown on Silk Road is the latest in a series of moves by law enforcement against digital currencies, which critics say are a magnet for drug transactions, money-laundering and other illegal activities.

Domenic
graham4k@aol.com
The United States https://www.drugonsale.com purchase medication online Maybe that is no surprise. Powell, a former 100-metres world record holder, two-time World Championships bronze medallist and relay gold medal winner at the Beijing Olympic Games, is, as he puts it, the “golden baby” of Jamaican sports. He is also, probably, the most loved among the locals – more so than Usain Bolt, despite his world records and Olympic gold medals.

Quintin
isiah4r@lycos.com
Three years https://www.drugonsale.com purchase medication online The new Mazda3 is designed to deliver an insightful, spir­ited and stylish automotive experience – just like the cities hosting its launch. London, St. Petersburg and Istanbul: three pivotal European centres at diver­gent corners of a diverse continent.

Lester
chung5q@aol.com
I'd like to open a personal account https://www.drugonsale.com kamagra The Rockets went all out to introduce Howard, dubbing him “Rocketman” instead of “Superman” and playing a video montage — shown below — to put his signing in perspective.

Emory
homero79@yahoo.com
Sorry, I ran out of credit https://www.drugonsale.com online pharmacy The joey was believed to have been born in mid-May and is the first for its two-year-old mother Alinga, who arrived at the zoo earlier this year. Alinga, the zoo’s first female koala, was introduced to mate Goonaroo, one of its two males, in April and keepers have hailed the successful breeding as a “significant achievement”.

Waldo
jacobw25@yahoo.com
Accountant supermarket manager https://www.drugonsale.com cheap order drugs Canada's Globe and Mail newspaper quoted Watsa as saying that a significant amount of the equity in the deal will come from within the country. The consortium included neither strategic players, nor other technology firms, he said.

Terrence
darnell0z@aol.com
Would you like a receipt? https://www.drugonsale.com cheap order drugs The Granite Mountain Hotshots were overcome by flames June 30 in a chaparral canyon about 35 miles south of Prescott when the fire, pushed by monsoon-storm winds, became an inferno and changed directions. The death toll was the highest from a U.S. wildfire in at least a half-century.

Edwardo
migueldmt@lycos.com
I was born in Australia but grew up in England https://www.drugonsale.com kamagra Fearing that delays in announcing the results may lead to aresurgence of violence that killed about 50 people in the run-upto the vote this year, the United Nations and the internationalcommunity at the weekend pressured officials to quickly announcethe result for Matoto.

Barney
colinhnn@aol.com
I've just started at https://www.drugonsale.com levitra "Our resolve to prevent Iran from achieving a nuclearweapons capability remains unchanged and we will not hesitatefrom proceeding with further sanctions and other options toprotect U.S. interests and ensure regional security," SenatorRobert Menendez, chairman of the Senate Foreign RelationsCommittee, said after the panel sat down with Netanyahu.


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514