សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៨ - អន្តរបញ្ញត្តិ - មាត្រា ៣២

បុគ្គលណាដែលគ្មានសមត្ថកិច្ចកាន់កាប់ព័ត៌មាន ឫបុគ្គលដែលធ្លាប់បំពេញភារកិច្ចកាន់កាប់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈហើយបានរក្សាទុក ឫកាន់កាប់ព័ត៌មានសំងាត់ជាឯកជនដោយចេតនា ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី២ (ពីរ)ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ)ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី៤.០០០. ០០០(បួនលាន)រៀល ទៅ ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន)រៀល។All Comments:
XRumerTest
yourmail@gmail.com
Hello. And Bye.

XRumerTest
yourmail@gmail.com
Hello. And Bye.

GlennDUame
ntch61328@gmail.com
nfl los angeles stadium https://www.gradeajerseys.net Cheap Jerseys from china


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514