សេចក្តីព្រាងបឋម

ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន/LAW ON ACCESS TO INFORMATION


សូមអាន និង ផ្តល់មតិយោបល់

Cinque Terre

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ១ : ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មាន...

អានបន្ត

Please Read and Make Comment

Cinque Terre

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS-Article 1 - The purpose of this law is to ensure the public’s rights to and freedom of access to information...

Read more

កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាឆ្លងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់

Cinque Terre

ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៩៖

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាឆ្លងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យកែលម្អចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩៖

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យកែលម្អចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំចង្អៀតជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដើម្បីកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩៖

កិច្ចប្រជុំចង្អៀតជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដើម្បីកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម មាស សុភ័ណ្ឌ ...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី៦ ពិនិត្យបញ្ចប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

ថ្ងៃទី 31 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី៦ ពិនិត្យបញ្ចប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន...

អានបន្ត

ក្រសួងព័ត៌មានបានតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជិតរួចរាល់ហើយ

Cinque Terre

ថ្ងៃទី 24 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2019

កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង​ មុននឹងបេីកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពិនិត្យលេីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​ ជាមួយ ក្រសួង​ ស្ថាប័នគន្លឹះ​ ក្រោមអធិបតីភាព...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង​ មុននឹងបេីកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ពិនិត្យលេីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

ថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩

កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង​ មុននឹងបេីកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពិនិត្យលេីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​ ជាមួយ ក្រសួង​ ស្ថាប័នគន្លឹះ​ ក្រោមអធិបតីភាព...

អានបន្ត

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយការបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងបឋមច្បាប់​ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រឹមកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេស​

Cinque Terre

ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយការបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងបឋមច្បាប់​ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រឹមកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេស​ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។

អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសិទ្ធទទួលព័ត៌មាន នៅខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

Cinque Terre

រសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងក្នុងការ...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យទ្បើងវិញទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ខេត្តព្រះសីហនុ

Cinque Terre

៨-១០កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១

ការបិទកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន...

អានបន្ត

បទសម្ភាសក្រោយបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញទាំង ស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ក្រោយបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញទាំង ស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន នៅទីក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យទ្បើងវិញទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ខេត្តព្រះសីហនុ

Cinque Terre

៨-១០កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យទ្បើងវិញទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ខេត្តព្រះសីហនុ ...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំ​ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​

Cinque Terre

ថ្ងៃ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកានព្វស័ក ២៥៦១

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំ​ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ ឯកឧត្ដម រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ ។

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៦ នៃក្រុមការងារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៧​

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៦ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធទទួលព័ត៌មាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មាស សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន

អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​ ការដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ និង​ទោសបញ្ញត្តិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម​ មាស​ សុភ័ណ្ឌ

Cinque Terre

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៧

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​ ការដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ និង​ទោសបញ្ញត្តិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម​ មាស​ សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ និងជាតំណាង​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ឯកឧត្តម ខៀវ​ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន។

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញជាសហប្រធានជាមួយលោកជំទាវ Anne Lemaistre តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

ឯកឧត្តម ហ៊ុយ សារ៉ាវុធ អនុរដ្ឋេខាធិការ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

អានបន្ត

The 11 th Technical Working Group Meeting of A2I On 22th December 2016

Cinque Terre

The 11 th Technical Working Group Meeting of A2I On 22th December, 2016 at 8:30 AM – 12:00 Noon at Phnom Penh Hotel, Phnom Penh...

Read more

International Day for Universal Access to Information

Cinque Terre

2016 is the first year of UNESCO marking 28 September as the “International Day for Universal Access to Information” (IDUAI). On 17 November 2015, UNESCO adopted a resolution (38 C/70) declaring 28 September of every year as International Day for Universal Access to Information (IDUAI).

អានបន្ត

The 8th Technical Working Group Meeting of A2I On 16thJune2016

Cinque Terre

Agenda The 8th Technical Working Group Meeting of A2I On 16th June 2016 at 8:00 am– 12:00 noon Orchidee Restaurant, Phnom Penh...

អានបន្ត

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត


Minutes Meeting of the Technical Working Group

Cinque Terre

Minutes 5th Meeting of the Technical Working Group for Drafting Law on Access to Information (TWG-A2I)

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំលើកទី៥នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលព្រះវិហារនៃក្រសួងព័ត៌មាន មានកិច្ចប្រជុំលើកទី៥នៃ...

អានបន្ត

លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

Cinque Terre

លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

អានបន្ត

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំ តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ Cinque Terre

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌ មាន (TWG) បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើកទី៤របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនាឆ្នាំ២០១៥។

អានបន្ត

កម្រងរូបភាព


កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធទទួលព័ត៌មានលើកទី១៤

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការប្រៀប ធៀបច្បាប់របបសារព័ត៌មាន និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ "ព័ត៌មានសម្ងាត់"

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រុមការងារបច្ចេក ទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន (A2i-TWG)

កិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រុុមការងារបច្ចេកទេស (TWG-A2I) រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំលើកទី៩ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ "សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នក"

កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំលើកទី7 នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ពិធីបើកបង្ហាញជាផ្លូវការ គេហទំព័រ សិទ្ធទទួលព័ត៌មាន

ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារបច្ចេកទេស(A2i-TWG)រៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ក្រោមកិច្ចអនុវត្តន៍គម្រោង"បង្កើនការទាមទារសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន...