កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន


កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុយ សារ៉ាវុធ អនុរដ្ឋេខាធិការ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ថ្ងៃទី២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ សណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា