សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ២

ច្បាប់នេះមានគោលដៅដូចតទៅ៖

- ជំរុញ ​និង​ធានា​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ជូន​សាធារណជន​ឱ្យ​បាន​ទូលំទូលាយ​។​
-ធានា​ឱ្យ​មាន​ការចូល​រួម​ពី​សាធារណជន​ក្នុង​ជីវភាព​នយោបាយ​ សេដ្ឋកិច្ច​ សង្គម​កិច្ច​ និង​​វប្ប​ធម៌​របស់​ប្រទេសជាតិ។
-ផ្តល់ព័ត៌មាន​ជូន​សាធារណជន​ឱ្យ​មាន​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​តួនាទី​ សកម្មភាព​ប្រតិបត្តិ​ការ​ និង​សេចក្តីសម្រេច​ទាំង​ឡាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះ​រាជាណចក្រកម្ពុជា​ ដើម្បី​បង្កើន​ទំនុក​ចិត្ត​ ​និង​ការ​ជឿជាក់​ពី​សាធារណជន​។​
-ជួយ​សាធារណជន​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន​សកម្ម​ភាព​ការងារ​របស់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ ដើម្បី​ធានា​ថា​មូល​និធិ​​សាធារណៈ​ត្រូវ​បាន​ចំណាយ​តាម​ផែន​ការ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​។​
-ជំរុញ​ការគ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ និង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​របស់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ប្រសើ​រ​ ដើម្បី​កសាង​គោល​នយោបាយ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវាជូន​សាធារណជន​។
-​ជំរុញ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​បំពេញ​ភារកិច្ច​ប្រកប​ដោយ​គុណ​ភាព​ ប្រសិទ្ធ​ភាព​ តម្លាភាព​ និង​គណនេយ្យ​ភាព​។​
-​កាត់​បន្ថយ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ឱ្យ​មាន​កម្រិត​ទាប​បំផុត​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514