សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៤ - ព័ត៌មានសម្ងាត់ - មាត្រា ២១

ដើម្បី​ធានាការពារ​អធិបតេយ្យជាតិ​ សន្តិសុខជាតិ​ ដំណើ​រការ​អភិបាល​កិច្ច​ និង​សិទិ្ធ​នៃការរស់​នៅរបស់​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ស្រប​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ជូន​សាធារណជន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្រោយ​រយៈពេល​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖​

១- រហូត​ដល់​៩០​ (កៅសិប) ថ្ងៃគិត​ចាប់​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ឯកសារ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ការប្រជុំ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ ដំណើ​រការ​នៃការ​តែង​តាំង​ និង​ការប្រឡង​ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ដូ​ច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២០​ ខាង​លើ​។​

២- រហូត​ដល់​៤០​ (សែ​សិប) ឆ្នាំ ​គិត​ចាប់​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ឯកសារ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​ការពារជាតិ​​សន្តិសុខជាតិ​ សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាតិ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២០​ ខាង​លើ​។

៣- រហូតដល់៥០ (ហាសិប) ឆ្នាំ ឬ​លើស​ពី​នេះ​​ គិត​ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ឯកសារ​ទាក់​ទង​នឹង​ទំនាក់​ទំនង​ការទូត ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២០​ខាង​លើ​ ​តាមការសម្រេច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ​យោង​​​តាម​សំណើ​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទទួល​បន្ទុក​វិស័យ​​​ការបរទេស​។

៤- រហូត​ដល់​៦០​ (ហុក​សិប) ឆ្នាំ ​គិត​ចាប់​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ឯកសារ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹងប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​ព្រហ្មទណ្ឌ​ ឬ​ព័ត៌មាន​ដែល​រំលោភលើ​បុគ្គល​ឯកជន ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២០​ ខាង​លើ​។

លើក​លែង​តែ​ករណី​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​ជាតិ ឬ​ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម​ ឬ​ការ​រំលោភបំពាន​សិទិ្ធមនុស្ស​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ដែល​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ត្រូវ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​ជូន​សាធារណជន​ឱ្យ​បាន​ឆាប់​រហ័ស​នៅ​ពេល​ដែល​តុលាការ​បាន​បញ្ចប់​ទាំង​ស្រុង​ហើយ​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514