សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៦ - កិច្ច​ការពារ​អ្នក​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ - មាត្រា ២៤

បុគ្គល​គ្រប់​រូប​មិនត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ខាង​ផ្នែក​ព្រហ្មទណ្ឌ​ ឬរដ្ឋប្បវេណី​ ឬទណ្ឌកម្ម​ខាង​វិន័យ​​​ណាមួយដែល​បណ្តាល​មក​​ពី​ការ​ប្តឹង​បរិហាររបស់ខ្លួន​​ដល់​អាជ្ញាធរ​តុលាការ​ ឬ​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច​ផ្សេងទៀត​ពី​បទ​ឧក្រិដ្ឋ ឬ​បទ​មជ្ឈឹម​ ដែល​ខ្លួន​បាន​ដឹង​ និង/ឬ​ នៅ​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​មុខងារ​ ឬ​ភារកិច្ច​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​បំពេញ​ ព្រម​ទាំង​ទទួល​បាន​នូវ​កិច្ច​ការពារ​ឱ្យ​រួច​ផុត​ពី​ការ​គំរាម​កំហែង​ និង​ការ​សង​សឹក​ណាមួយ ប្រសិន​បើ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​ស្រប​តាម​នីតិវិធី​​។

ការប្តឹង​បរិហារ មិនត្រូវ​បំផ្លើស​ខុស​ពីការពិត​ដែល​​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​កិត្តិ​យស​របស់​បុគ្គល​ និង/ឬ ស្ថាប័ន​សា-ធារណៈ​ឡើយ​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514