សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៧ - ទោសប្បញ្ញត្តិ​ - មាត្រា ២៩

ក្នុង​ករណី​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ហិង្សា​ប្រឆាំង​នឹង​មន្ត្រី​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ ឬ​មន្ត្រីទទួល​បន្ទុក​ព័ត៌មាន​ដែល​បំពេញ​មុខ​ងារ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​​មាត្រា​​១៥ ​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​មាត្រា​៥០៦​ (​បទ​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុវត្ត​ការងារ ​សាធារណៈ) នៃក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514