សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៧ -ទោសប្បញ្ញត្តិ​ - មាត្រា ៣២

បុគ្គល​ណា​ដែល​មាន​ភារកិច្ច​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ ឬ​កាន់​កាប់​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដោយ​មូល​ហេតុ​នៃ​ស្ថាន​ភាព​របស់​ខ្លួន​ មុខរបរ មុខងារ​ ឬ​បេសកកម្ម​របស់​ខ្លួន​ហើយ​បាន​បង្ហាញ​ ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​បែក​ធ្លាយ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដល់​បុគ្គល​គ្មាន​សមត្ថកិច្ច​ដឹង​ពី​ការសម្ងាត់​របស់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោសដាក់​ពន្ធនាគារ​ពី​២​(ពីរ​) ឆ្នាំ​ទៅ​ ៥​ (ប្រាំ) ឆ្នាំ​ និង​ពិន័យ​ជាប្រាក់​ពី​ ៤.០០០.០០០ (បួន​លាន​)​ រៀល​ទៅ​ ១០.០០០.០០០ (ដប់​លាន) រៀល​ និង​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដោយ​ទោស​បន្ថែម​ដូចមាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​៤៨៣ (ប្រភេទ​ទោស​បន្ថែម​)​ នៃ​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ។​ ក្នុង​ករណី​ការ​បែកធ្លាយ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដោយ​អចេតនា​ ឬ​ការ​មិនគោរព​បទ​បញ្ជា​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោសដាក់​ពន្ធនាគារ​ពី​ ៦​ (ប្រាំមួយ​​) ខែទៅ​ ២​ (ពីរ​) ឆ្នាំ​ និង​ពិន័យ​ជាប្រាក់​ពី​ ១.០០០.០០០ (មួយ​លាន​)​ រៀល​ទៅ​ ៤.០០០.០០០ (បួន​លាន) រៀលដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514