សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៧ - ទោសប្បញ្ញត្តិ​ - មាត្រា ៣៣

បុគ្គល​ណា​ដែល​មាន​ភារកិច្ច​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ ឬ​កាន់​កាប់​ព័ត៌មាន​ហើយ​បាន​ប្រគល់​ ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​ងាយ​ស្រួល​ធ្លាក់​ដល់​ដៃ​រដ្ឋបរទេស​ ឬ​ភ្នាក់​ងារ​បរទេស​នូវ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អន្តរាយ​សន្តិសុខ​ជាតិ​ សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោសដាក់​ពន្ធនាគារ​ពី​ ៧​ (ប្រាំពីរ​) ឆ្នាំ​ទៅ​ ១៥​ (ដប់ប្រាំ) ឆ្នាំ​ និង​ពិន័យ​ជាប្រាក់​ពី​ ១០.០០០.០០០ (ដប់​លាន​)​ រៀល​ទៅ​ ២០.០០០.០០០ (ម្ភៃ​លាន) រៀល និង​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដោយ​ទោស​បន្ថែម​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា៤៥០​ (​ប្រភេទ​ទោស​បន្ថែម​)​ នៃក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514