សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៧ - ទោសប្បញ្ញត្តិ​ - មាត្រា ៣៤

បុគ្គល​ណា​ដែលគ្មានសមត្ថកិច្ច​​កាន់​កាប់​ព័ត៌មាន​ ឬបុគ្គល​ដែល​ធ្លាប់​បំពេញភារកិច្ច​កាន់​កាប់​ព័ត៌មាន​របស់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈហើយ​បានរក្សាទុក​ ឬ​កាន់​កាប់​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ឯកជន​ដោយ​ចេតនា​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោសដាក់​ពន្ធនាគារ​ពី​ ២​ (ពីរ​) ឆ្នាំ ​ទៅ​ ៥​ (ប្រាំ) ឆ្នាំ​ និង​ពិន័យ​ជាប្រាក់​ពី​ ៤.០០០.០០០ (បួន​លាន​)​ រៀល​ទៅ​ ១០.០០០.០០០ (ដប់​លាន) រៀល។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514