សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៧ - ទោសប្បញ្ញត្តិ​ - មាត្រា ៣៥

បុគ្គល​ណា​ដែលមាន​ភារកិច្ច​​កាន់​កាប់​ព័ត៌មានសាធារណៈហើយ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ខូច​ខាត​ ឬ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ​ព័ត៌មាន​​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោសដាក់​ពន្ធនាគារ​ពី​ ២​ (ពីរ​) ឆ្នាំ​ទៅ​ ៥​ (ប្រាំ) ឆ្នាំ​ និង​ពិន័យ​ជាប្រាក់​ពី​ ៤.០០០.០០០ (បួន​លាន​)​ រៀល​ទៅ​ ១០.០០០.០០០ (ដប់​លាន) រៀល និង​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដោយ​ទោស​បន្ថែម​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​៤៨៣​ (ប្រភេទ​ទោស​បន្ថែម​)​ នៃ​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514