សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ២ - សិទិ្ធ​និង​កាតព្វ​កិច្ច​នៃ​ការទទួល​និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ - មាត្រា ៨

សស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ត្រូវ​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​ដូច​តទៅ៖

១- ត្រូវ​មាន​​អង្គភាព​​ព័ត៌មាន​នៅតាម​ស្ថាប័ន​នីមួយៗទាំង​នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​ និង​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​ដោយមានការ ​​គាំទ្រផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ សម្ភារៈ និង​មធ្យោបាយ​សមស្របក្នុង​ក្របខណ្ឌថវិការបស់​ក្រសួង​ ស្ថាប័នសាមី​នីមួយៗ​​ដល់​មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​ព័ត៌មាន​ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ជូន​សាធារណជន​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​។​ ការរៀបចំ ​និង​ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃ​អង្គភាព​ព័ត៌មាន ​​ត្រូវ​ស្រប​តាម​បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។​​

២- បណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រីទទួល​បន្ទុក​ព័ត៌មាន​ឱ្យ​មាន​សមត្ថភាព​ជំនាញ​អំពី​សិទិ្ធ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ច្បាប់​នេះ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​។​

៣- ជំរុញ​អង្គភាព​ជំនាញ​ចំណុះឱ្យ​ស្ថាប័ន​សាមី​ត្រូវ​សហការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ព័ត៌មាន និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514