សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ២ - សិទិ្ធ​និង​កាតព្វ​កិច្ច​នៃ​ការទទួល​និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន - មាត្រា ៩

មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​ព័ត៌មាន​ មាន​ភារកិច្ច​ដូចតទៅ៖

១- អាចជាអ្នក​នាំពាក្យ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​ដែល​សាមីខ្លួន​កំពុង​បំពេញ​ភារកិច្ច​ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​សាធារណជន​។

២- ជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​មុខ​ប្រធាន​ស្ថាប័ន​ក្នុង​ការផ្តល់ព័ត៌មាន​គ្រប់​ប្រភេទ​ជូន​សាធារណជន​។

៣- ជាអ្នក​សម្រប​សម្រួល​កណ្តាល​នៅក្នុង​ស្ថាប័ន​របស់​ខ្លួន​ និង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​សាធារណជន​សម្រាប់​ទទួល​សំណើ​សុំ​ព័ត៌មាន​ពី​សាធារណជន​។​

៤- សហការ​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​គ្រប់​អង្គភាព​ជំនាញ​ចំណុះ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បី​ស្រាវជ្រាវ​ប្រមូល​ចងក្រង​ឯកសារ​រក្សាទុក​ និង​ជួយ​រក​ឯកសារ​កំណត់​ត្រា​ដែល​ជា​កម្ម​វត្ថុ​របស់​អ្នក​ស្នើសុំ​។

៥- ជួយ​សម្រួល​ដល់​បុគ្គល​គ្រប់​រូប​ដែល​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​បែប​បទ​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​ ព្រម​ទាំង​នីតិវិធីផ្សេង​ទៀត​ដែល​កំណត់​ក្នុង​ច្បាប់​នេះ​។​

៦- សហការជាមួយ​អង្គភាព​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​របស់ខ្លួន ​ដើម្បី​កំណត់​ថា​ព័ត៌មាន​ណា​ស្ថិត​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ ឬ​សំណៅ​ឯកសារណា​ទទួល​ ឬ​មិនទទួល​អញ្ញត្រកម្ម​។

៧- ជាអ្នក​រៀប​ចំ​ផែនការទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មាន​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជាសាធារណៈ​អំពី​ការអនុវត្ត​តួនាទី​ ភារកិច្ច និង​លទ្ធផល​ការងារដែល​ស្ថាប័នសាធារណៈ​សម្រេច​បាន​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514