បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ក្រោយបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញទាំង ស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន


ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ក្រោយបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញទាំង ស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន នៅទីក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។