វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​ ការដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ និង​ទោសបញ្ញត្តិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម​ មាស​ សុភ័ណ្ឌ


រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៧

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​ ការដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ និង​ទោសបញ្ញត្តិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម​ មាស​ សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ និងជាតំណាង​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ឯកឧត្តម ខៀវ​ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន។